Toon alle initiatieven

Ondersteuning talentvolle student

Een talentvolle student, die zich heeft bewezen als iemand die bijdraagt aan zijn omgeving en vele waardevolle activiteiten heeft ontplooid, kwam niet in aanmerking voor enige regeling, waardoor hij het land moest verlaten. Samen met de Universiteit Twente heeft het ten Hag Support Fonds het mogelijk gemaakt dat hij zijn studie kon afronden en behouden

Lees meer

Electric Superbike

Studenten van de Universiteit Twente hebben het initiatief genomen voor het bouwen van een elektrisch aangedreven racemotor. Ons fonds ziet dit als een mooi voorbeeld van een Twentse innovatie en het stimuleren van jong talent. Daarmee sluit het initiatief aan bij de doelstellingen van het ten Hag Supportfonds. Vanwege het belang van dit project voor

Lees meer

Ten Hag organisatie, bedankt!

Onlangs heeft de ten Hag organisatie een mooie mijlpaal bereikt. Op 15 juli 2017 heeft zij haar 50 jarig jublieum mogen vieren. Tijdens deze feestelijkheden heeft de ten Hag organisatie het ten Hag Supportfonds als begunstigde voor de cadeaus uitgekozen. Het Supportfonds is verheugd meer dan 22.000 euro te mogen bijschrijven! Wij danken alle gulle

Lees meer

Ondersteuning voor buitenland beurzen voor getalenteerde ROC studenten

Het ROC Twent is bezig met het opzetten van een fonds waarmee extra getalenteerde ROC studenten een stage buiten Europa kunnen volgen. Buiten Europa kan er namelijk geen gebruik worden gemaakt van Erasmus beurzen, terwijl dit soort buitenland stages talentvolle jongeren met geheel nieuwe culturen en kennis in aanraking laten komen. Dit levert zeer waardevolle

Lees meer

Ondersteuning voor Solar Boat Twente

Solar Boat Twente is een nieuw en innovatief project dat de opgedane kennis rondom duurzame zonne-energie inzet op het water. Vanuit de universiteit Twente heeft een team enthousiaste studenten zelf een boot ontworpen en ontwikkeld om voor het eerst mee te doen aan het wereldkampioenschap zonneboot varen. En dat niet geheel onverdienstelijk! In Monaco behaalden

Lees meer

Ondersteuning voor Restauratiefair 2017

Op zaterdag 10 juni 2017 heeft de Restauratiefair met thema “Passie voor restauratie, ambacht en erfgoed” plaatsgevonden. Deze fair toont de verschillende ambachtelijke mogelijkheden in Twente. Tijdens de fair was er o.a. het volgende te beleven * demonstraties van restauratie-ambachten zoals timmeren, loodkloppen, rietdekken, glas in lood, vergulen, smeden e.a. * het verkrijgen...

Lees meer

Ondersteuning stichtingen Leerplan Ontwikkeling in de steden waar ten Hag actief is

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) is een expertisecentrum voor leerplantontwikkeling. SLO ontwerpt en toetst landelijke kaders voor leerplannen in het onderwijs. Bijvoorbeeld voor kerndoelen of examenprogramma’s. Via het Kenniscentrum Leermiddelen ondersteunt SLO scholen en leraren bij het kiezen van de juiste leermiddelen. Het ten Hag Supportfonds is actief betrokken bij het...

Lees meer