Ondersteund in 2020

Herstel waterput

Bij de uitbouwwerkzaamheden van het J.W.Racerhuis is een 17e- eeuwse waterput ontdekt. Het ROC wil deze graag herstellen en via een glasplaat zichtbaar houden in de nieuwe vloer van deuitbouw van dit Rijksmonument. De kosten van herstel, glasplaat en belichting worden geworven uit verschillende bronnen. Het ten Hag Support Fonds besluit 1.500 euro bij te

Lees meer

Corona Verhalen

Een initiatiefnemer in Twente organiseert een evenement met prominenten, die hun ervaringen en visie delen met het online publiek rond het thema Corona. Het ten Hag Support Fonds ondersteunt dit sympathieke project met 1.000 euro.

Lees meer

Weekendschool Toppers

De Stichting Weekendschool Toppers op Zondag in Twente stelt zich ten doel weekendscholen in Twente op te richten of te exploiteren teneinde jongeren in de leeftijd van tien tot veertien jaar, dieopgroeien in een minder kansrijke omgeving, een breder maatschappelijk toekomstperspectief tebieden, hun potentiële talenten te ontwikkelen en mogelijk voortijdige schooluitval te voorkomen. Vanuit...

Lees meer

Sheltersuit

Sheltersuit is een bekende innovatie uit Twente, dat als non-profit is opgericht. Sheltersuit organiseerde de Sheltersuit Sleep Out, een evenement dat aandacht vraagt voor dak- en thuislozen en voor het goede werk dat Sheltersuit verricht voor deze groep. Sleep Out is gericht op het versterken van de basis, zodat Sheltersuit in de toekomst meer kan

Lees meer

Digital Trust Center Twente

Digital security is bovendien een zeer belangwekkend onderwerp en MKB verdient steun op dit punt. Daarom is het Digital Trust Center Twente opgericht. Dit centrum wordt ondersteund vanuit verschillende organisaties. Ook het ten Hag Support Fonds is om een bijdrage gevraagd. Gezien het belang van innovatie op dit domein voor de Twentse economie heeft het

Lees meer

Hive01, voorheen Nesst Accelerator

Hive01, voorheen stichting Nesst, is een broedplaats voor studenten en young professionals die hun passie willen volgen in ondernemerschap. Elk halfjaar organiseert Hive01 een accelerator programma voor haar deelnemers, waarin ze worden meegenomen op de weg van ideevorming tot een uitgewerkte business case en pitch voor investeerders. Om dit mogelijk te maken ondersteunen verschillende...

Lees meer

Electric Superbike

Studenten van de Universiteit Twente hebben het initiatief genomen voor het bouwen van een elektrisch aangedreven racemotor. Ons fonds ziet dit als een mooi voorbeeld van een Twentse innovatie en het stimuleren van jong talent. Daarmee sluit het initiatief aan bij de doelstellingen van het ten Hag Supportfonds. Vanwege het belang van dit project voor

Lees meer