Waar voldoet een aanvraag aan?

De aanvrager moet aannemelijk maken dat met het initiatief een van de onderstaande vier focuspunten van het ten Hag Supportfonds wordt ondersteund en er een bijdrage wordt geleverd aan de Twentse economie. Daarnaast moet de aanvrager een concreet plan hebben omtrent de besteding van de gift.

 • Ondersteunen van individuen in Twente.
 • Verbinden van innovaties met de regio Twente.
 • Verbreden van persoonlijke innovatieve of creatieve vaardigheden.
 • Verdiepen van innovatieve (bedrijfs-)kennis met behulp van andere Twentse bedrijven.
Welke ondersteuning biedt het ten Hag Supportfonds?

Het ten Hag Suppoftfonds biedt verschillende vormen van ondersteuning. Enerzijds ondersteunt het fonds initiatieven met een financiële gift. Anderzijds levert het fonds ook persoonlijke ondersteuning aan aanvragers in de vorm van gesprekken. Hierbij wordt gekeken of de kennis of het netwerk van de bestuursleden de aanvrager verder kan helpen. De aanvrager kan in zijn/haar aanvraag aangeven in welk soort ondersteuning men geïnteresseerd is. Het is mogelijk om een aanvraag te doen voor beide vormen van ondersteuning.

Wat is het minimale bedrag dat moet worden aangevraagd?

Het ten Hag Supportfonds hanteert geen minimum bedrag

Wat is het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd?

Het maximale bedrag waarmee het ten Hag Supportfonds initiatieven ondersteund is 5000 euro. Dit bedrag is inclusief eventuele btw.

Moet de aanvrager in Twente woonachtig zijn?

Nee, dat hoeft niet. Wel heeft het de voorkeur dat de aanvrager een band heeft met Twente.

Moet het initiatief in Twente plaatsvinden?

Nee, dat hoeft niet maar heeft wel de voorkeur. Wel moet het initiatief bijdragen aan de Twentse economie.

Wat is de aanvraagprocedure?

De aanvraagprocedure is als volgt:

 • De aanvrager vult het aanvraagformulier op de website zo volledig mogelijk in.
 • De aanvragen zullen bij het bestuur ter beoordeling worden gelegd. Het bestuur neemt de aanvragen in behandeling.
 • Binnen twee weken zal er telefonisch of per mail contact worden opgenomen met de aanvrager met 1) verzoek tot meer informatie of 2) het besluit van de bestuursleden rondom het toekennen van de aanvraag.
Kan ik meermaals een aanvraag doen?

Ja dat kan, mits het een ander initiatief betreft. Het heeft de voorkeur dat dit initiatief dan ook bijdraagt aan een ander focus punt van het ten Hag Supportfonds.

Kan ik een afgewezen aanvraag in een aangepaste vorm nogmaals indienen?

Ja dat kan, mits dit is aangegeven door het bestuur tijdens een eerder contactmoment van de oorspronkelijke aanvraag. Als het bestuur heeft aangegeven dat een aanvraag is afgewezen, omdat deze niet binnen de kaders van het ten Hag Supportfonds past dan heeft het geen nut om de afgewezen aanvraag in aangepaste vorm nogmaals in te dienen.

Wanneer ontvang ik een bericht over mijn aanvraag?

Nadat een aanvraag correct is ingediend zal er binnen 10 werkdagen contact met je worden opgenomen. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail zijn.

Wanneer kan ik geen aanvraag bij het ten Hag Supportfonds doen?

Het ten Hag Supportfonds verleent geen ondersteuning aan initiatieven die door andere fondsen makkelijk ondersteund kunnen worden. Of dit aan de orde is, zal het bestuur van het ten Hag Supportfonds vaststellen. Het bestuur zal de aanvrager hierover verwittigen.

Daarnaast neemt het fonds geen aanvragen in behandeling van:

 • Overheden
 • Kennisinstellingen
 • Bedrijven groter dan 25 medewerkers

Betreft de aanvraag een evenement? Dan zal de aanvraag niet gehonoreerd worden wanneer:

 • Het evenoment niet in Twente plaatsvindt
 • Het evenoment niet toegankelijk is voor alle bewoners in Twente
Wat wordt er verstaan onder ``Het ondersteunen van individuen om hulpverlening onder passende voorwaarden mogelijk te maken``?

Meer informatie over dit punt vindt je hier.

Wat wordt er verstaan onder ``het verdiepen van innovatieve (bedrijfs-) kennis``?

Meer informatie over dit onderwerp vindt je hier.

Wat wordt er verstaan onder ``het verbreden van persoonlijke innovatieve vaardigheden``?

Meer informatie over dit onderwerp vind je hier.

Wat wordt er verstaan onder ``het verbinden van innovaties en de regio``?

Meer informatie over dit onderwerp vindt je hier.

Waar kan ik een aanvraag doen?

Een aanvraag kun je “hier” doen!

Een goed idee, maar geen budget?

Giften tot € 5.000,- beschikbaar!

Het ten Hag Supportfonds helpt je verder!

Wil je weten wat het ten Hag Supportfonds onderscheid van andere innovatie supportfondsen? Klik dan op onderstaande link.

Over het fonds
Meer vragen?

Heb je een andere vraag, opmerking of gewoon een goed idee? Dan vinden wij het leuk om met jou in contact te komen. Klik op onderstaande link om het contactformulier te openen.

Contactformulier

Direct een aanvraag doen?

Heb jij een goed idee? Doe dan direct een aanvraag! Wil je nog meer weten? Neem dan contact op!

Doe een aanvraag!Neem contact op!