De stichting ten Hag Supportfonds is een ANBI fonds (Algemeen nut beogende instelling) dat is opgericht in 2013. Het fonds ondersteunt waardevolle initiatieven op het gebied van innovatie en persoonlijke hulpverlening. De stichting ten Hag Supportfonds ondersteunt deze initiatieven met giften van enkele duizenden euro’s en/of persoonlijke ondersteuning door de bestuursleden. Deze persoonlijke ondersteuning kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een coaching gesprek of een andersoortige afspraak. Het bedrag dat wordt geschonken is afhankelijk van de behoefte van het initiatief en de mate waarin het initiatief bijdraagt aan de doelstellingen van de stichting en de Twentse economie in het algemeen.

 

Het ten Hag Supportfonds heeft een sterke focus op de regio Twente. Het fonds ondersteunt Twentenaren die de innovatieve regio een warm hart toedragen. Dit kunnen zowel ondernemers als niet-ondernemers zijn. Het ten Hag Supportfonds onderscheidt zich van andere subsidiefondsen er in dat zij, naast de focus op innovatie voor Twentse bedrijven ook actief individuen ondersteunt wanneer passende hulpverlening niet mogelijk is en zich richt op de individuele personen of ondernemers. Het ten Hag Supportfonds is sterk maatschappelijk betrokken bij zowel de bedrijven in Twente als de individuele bewoners.

 

Tevens is de focus van het ten Hag Supportfonds rondom innovatie uniek in zijn soort. Het ten Hag Supportfonds focust namelijk op het gehele innovatie traject; van het creatieve idee van de ondernemer (persoonlijke verbreding) tot aan vergroten van de naamsbekendheid van reeds bestaande innovaties in de Twentse markt (Twentse verbinding) en het ondersteunen van de gevolgen van de innovatie in het bedrijf (zakelijke verdieping). Het ten Hag Supportfonds beperkt zich niet tot een bepaalde sector waarin zij innovaties ondersteunt. In plaats daarvan kijkt zij liever naar alle sectoren en ondersteunt zij allerlei verschillende initiatieven die bijdragen aan de Twentse economie.

 

Naast ondersteuning van het innovatie proces, gaat het ten Hag Supportfonds een stap verder en richt zij zich actief op het verbinden van innovaties in Twente met de Twentse bevolking. Het fonds is van mening dat veel van de innovaties die in Twente plaatsvinden iets zijn om trots op te zijn, maar dat zij helaas niet altijd genoeg aandacht krijgen. Daarnaast wordt er weinig bekend gemaakt over de verschillende soorten innovaties naar de rest van de bevolking in de regio. Het ten Hag Supportfonds wil bijdragen aan de maatschappij door initiatieven die zich richten op de verbinding tussen deze twee werelden financieel te ondersteunen.

Onze focus

Het ten Hag Supportfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan onderstaande onderwerpen
Ondersteunen van individuen

Individuen waarvoor hulpverlening te kort schiet kunnen ondersteuning onder passende voorwaarden krijgen.

Verbinden van innovaties en de regio

Initiatieven die de zichtbaarheid van Twentse innovaties vergroten in de regio worden ondersteund.

Verbreden van persoonlijke innovatieve vaardigheden

Het fonds ondersteunt Twentse ondernemers die zich willen verbreden op creatief en innovatief vlak.

Verdiepen van innovatieve (bedrijfs-) kennis

Het fonds ondersteunt Twentse bedrijven om met hulp van andere Twentse bedrijven hun innovatieve kennis te vergroten.

Ervaringen

Met behulp van het ten Hag Supportfonds kunnen we met onze stichting Leerplan Ontwikkeling echt een verschil maken!

Ondersteuning Leerplan Ontwikkeling
namensStichting Leerplan Ontwikkeling

Bestuur van het ten Hag Supportfonds, heel erg bedankt voor het bijstaan van de slachtoffers van de vuurwerkramp

Vuurwerkramp
namensSlachtoffers vuurwerkramp

Het ten Hag Supportfonds heeft een grote bijdrage geleverd aan het congres Bridges Enschede 2013. Bedankt!

Bridges
namensBridges Enschede 2013

Bedankt voor jullie bijdrage. Hiermee konden we verder.

Beckum
namensSlachtoffers Beckum

Het bestuur

Het bestuur van het ten Hag Supportfonds bestaat uit onderstaande leden. Bestuursleden ontvangen vanuit de stichting geen beloning.

  • C.J.M Eijkel (Voorzitter)
  • H.G.B. Spenkelink (Secretaris)
  • J.H.A. ten Hag (Penningmeester)

Financiële verantwoording

Jaarlijks publiceert het fonds via deze site haar meest recente balans en verlies- & winst rekening:

Soorten ondersteuning

Financiële ondersteuning

Verstrekking van giften tussen 0 en 5.000 euro.

Persoonlijke ondersteuning

Coaching gesprekken, sparringsgesprekken, uitbreiding van het netwerk

Overige ondersteuning

Mocht het bovenstaande niet geschikt zijn dan gaan we graag met je in gesprek, om te kijken hoe we je op een andere manier kunnen ondersteunen.

Kom in actie! Vraag direct ondersteuning aan!

Help de Twentse economie een stapje verder