De stichting ten Hag Supportfonds is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is opgericht in 2013. Het fonds ondersteunt waardevolle initiatieven op het gebied van innovatie en persoonlijke hulpverlening. De stichting ten Hag Supportfonds ondersteunt deze initiatieven met giften van enkele duizenden euro’s en/of persoonlijke ondersteuning door de bestuursleden. Het bedrag dat wordt geschonken is afhankelijk van de behoefte van het initiatief en de mate waarin het initiatief bijdraagt aan de doelstellingen van de stichting en de Twentse economie in het algemeen.

  Inkomsten verkrijgt het ten Hag Support Fonds uit giften. Het bestuur beheert het fonds. Binnenkomende verzoeken voor ondersteuning worden door het bestuur besproken en geijkt aan de doelstellingen, waarna het bestuur besluit over een eventuele toekenning en de omvang daarvan.

   Het ten Hag Supportfonds heeft een sterk focus op de regio Twente. Het fonds ondersteunt Twentenaren die de innovatieve regio een warm hart toedragen. Het ten Hag Supportfonds onderscheidt zich van andere subsidiefondsen door zich niet alleen te richten op de activiteit, maar ook op de personen daarachter. Persoonlijke ondersteuning kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een coaching gesprek of verbinding met het netwerk. Het ten Hag Supportfonds is sterk maatschappelijk betrokken bij zowel de bedrijven in Twente als de individuele bewoners. Dit kan zich ook uiten in ondersteuning voor individuen waarvoor hulpverlening tekort schiet.

    Innovatie is een belangrijke factor voor het ten Hag Supportfonds. Het fonds focust daarbij op het gehele innovatie traject: van het creatieve idee van de ondernemer (persoonlijke verbreding), via het ondersteunen van de innovatie in het bedrijf (zakelijke verdieping), tot aan het vergroten van de bekendheid van de ondersteunde innovaties in de Twentse markt (Twentse verbinding).

     Het ten Hag Supportfonds beperkt zich niet tot een bepaalde sector, maar kijkt naar alle sectoren en neemt alle innovatieve initiatieven in overweging die bijdragen aan de Twentse economie. Het fonds is van mening dat veel Twentse innovaties trots verdienen, maar dat zij helaas niet altijd genoeg aandacht krijgen.

     Onze focus

     Het ten Hag Supportfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan onderstaande onderwerpen
     Ondersteunen van individuen

     Individuen waarvoor hulpverlening te kort schiet kunnen ondersteuning onder passende voorwaarden krijgen.

     Verbinden van innovaties en de regio

     Initiatieven die de zichtbaarheid van Twentse innovaties vergroten in de regio worden ondersteund.

     Verbreden van persoonlijke innovatieve vaardigheden

     Het fonds ondersteunt Twentse ondernemers die zich willen verbreden op creatief en innovatief vlak.

     Verdiepen van innovatieve (bedrijfs-) kennis

     Het fonds ondersteunt Twentse bedrijven om met hulp van andere Twentse bedrijven hun innovatieve kennis te vergroten.

     Ervaringen

     Met behulp van het ten Hag Supportfonds kunnen we met onze stichting Leerplan Ontwikkeling echt een verschil maken!

     Ondersteuning Leerplan Ontwikkeling
     namensStichting Leerplan Ontwikkeling

     Bestuur van het ten Hag Supportfonds, heel erg bedankt voor het bijstaan van de slachtoffers van de vuurwerkramp

     Vuurwerkramp
     namensSlachtoffers vuurwerkramp

     Het ten Hag Supportfonds heeft een grote bijdrage geleverd aan het congres Bridges Enschede 2013. Bedankt!

     Bridges
     namensBridges Enschede 2013

     Bedankt voor jullie bijdrage. Hiermee konden we verder.

     Beckum
     namensSlachtoffers Beckum

     Het bestuur

     Het bestuur van het ten Hag Supportfonds bestaat uit onderstaande leden. Bestuursleden ontvangen vanuit de stichting geen beloning.

     • C.J.M Eijkel (Voorzitter)
     • H.G.B. Spenkelink (Secretaris)
     • J.H.A. ten Hag (Penningmeester)

     Financiële verantwoording

     Jaarlijks publiceert het fonds via deze site haar meest recente balans en verlies- & winst rekening:

     • 2022
     • 2021
     • 2020
      • RSIN/fiscaalnummer 8048.59.693

       Soorten ondersteuning

       Financiële ondersteuning

       Verstrekking van giften tussen 0 en 5.000 euro.

       Persoonlijke ondersteuning

       Coaching gesprekken, sparringsgesprekken, uitbreiding van het netwerk

       Overige ondersteuning

       Mocht het bovenstaande niet geschikt zijn dan gaan we graag met je in gesprek, om te kijken hoe we je op een andere manier kunnen ondersteunen.

       Kom in actie! Vraag direct ondersteuning aan!

       Help de Twentse economie een stapje verder