Verbreden van persoonlijke innovatieve vaardigheden

Elke innovatie start met een idee! De meeste innovatie subsidiefondsen richten puur op het stimuleren van innovatieve bedrijfsprocessen en besteden daarbij weinig tot geen aandacht aan de persoonlijke vaardigheden van de ondernemer. Het ten Hag Supportfonds onderscheid zich van de andere fondsen, door ook expliciet aandacht te schenken aan de ondernemer achter de innovatieve processen. Om het gehele proces van innovatieve bedrijvigheid volledig te ondersteunen richt het ten Hag Supportfonds zich ook op het genereren van ideëen. Om ideëen te stimuleren zijn persoonlijke creatieviteit en het creatief denken van de (aankomend) ondernemer zeer van belang.

 

Het bestuur van het ten Hag Supportfonds is van mening dat innovatie bij de ondernemer zelf begint. Zonder ondernemer geen innovatie. Het is dan ook van belang dat niet alleen het bedrijf, maar ook de individuele ondernemer ondersteuntd kan worden en de mogelijkheid krijgt om zich persoonlijk te verbreden op innovatief vlak. Omdat innovatie begint met creativiteit worden Twentse ondernemers aangemoedigd zich te verbreden op zowel creatief als innovatief vlak. Ook verbreding rondom kennis van de nazorgperiode, waarin het bedrijf groeit op basis van de innovatie, wordt ondersteund door het ten Hag Supportfonds.

 

Ondernemers met een persoonlijke kennisvraag kunnen zich melden bij het ten Hag Supportfonds voor ondersteuning. De voorwaarde voor een aanvraag op grond van het verbreden van kennis van Twentse ondernemers op creatief en/of innovatief vlak is dat de ondernemer gevestigd is in Twente en kan aantonen dat hij/zij de persoonlijke vaardigheden wil uitbreiden ten behoeve van een concreet innovatie doel.