Weekendschool Toppers

De Stichting Weekendschool Toppers op Zondag in Twente stelt zich ten doel weekendscholen in Twente op te richten of te exploiteren teneinde jongeren in de leeftijd van tien tot veertien jaar, die
opgroeien in een minder kansrijke omgeving, een breder maatschappelijk toekomstperspectief te
bieden, hun potentiële talenten te ontwikkelen en mogelijk voortijdige schooluitval te voorkomen. Vanuit die doelstelling deed Weekendschool Toppers een beroep op het ten Hag Supportfonds, dat door ons fonds is gehonoreerd met een bijdrage van 5.000 euro.